വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 10, 2006

നീല നിറം!

“അച്ഛാ, ‘മി. പൊട്ടാറ്റോ ഹെഡി’നെന്താ ബ്ലു ഐസ് ഉള്ളത്?“
“ചിലര്‍ക്കൊക്കെ നീലക്കണ്ണുകളുണ്ടാകും, ചിന്നൂ..”
“മഞ്ഞക്കണ്ണുണ്ടോ?”
“അതുണ്ടാവില്ല”
“ഗ്രീനുണ്ടോ പറയൂ...”
“പച്ചക്കണ്ണുകളും ഉണ്ട്”

ബ്ലു ചിന്നൂന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നിറമാണ്. വലുതാവുമ്പോ ചിന്നു ബ്ലു കാറാണല്ലോ വാങ്ങുക!
“അതെന്താ ബ്ലു ഐസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയൂ...”
“അതിവിടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചിലര്‍ക്ക് ബ്ലു ഐസുണ്ടാകും, ചിലര്‍ക്ക് ഗ്രീനാവും, ചിലര്‍ക്ക് ബ്രൌണും വേറെ ചിലര്‍ക്ക് ബ്ലാക്കും..”
“ചിന്നു അമേരിക്കയിലല്ലേ? എന്നിട്ടെന്താ ചിന്നൂന് ബ്ലു ഐസ് ഇല്ലാത്തത്??”
“അത് ചിന്നൂന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ബ്ലു ഐസ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട്...”
“അതെന്താ ചിന്നൂന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇല്ലാത്തത്? ചിന്നൂന് ബ്ലു ഐസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം :(“

*********************************************************

വമ്പിച്ച ക്ലോസ്‌ഔട്ട് സെയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പുസ്തകക്കടയില്‍, വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍. പറ്റിയതൊന്നും കാണാതെ അടുത്ത സെക്‍ഷനിലേക്ക് കടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ചിന്നു ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു നീട്ടി.
“ഇതായാലോ?”
മിലന്‍ കുന്ദേരയുടെ ഒരു നോവല്‍!
“ഇതു നല്ല പുസ്തകമാണല്ലോ, ചിന്നൂ”
“അമ്മയ്ക്ക് ഈ ബ്ലു കവര്‍ ഇഷ്ടായോ? മുങ്കോയുടെയും മക്‍ഡൊണാള്‍ഡ് അപ്പൂ‍പ്പന്റേയും ബുക്ക്സ് പോലെ തോന്നി ചിന്നൂന്. “
“ഇഷ്ടായീലോ...”
“ഈ ബ്ലു ചിന്നൂന്റെ ഫേവറിറ്റാ... അതാ ചിന്നു ഈ ബുക്ക് തന്നത്.” :)