വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 09, 2012

McDonalds

"amma... I have a song for you!"
"ഉവ്വോ? :) പാടൂ, അമ്മ കേള്‍ക്കട്ടെ"
"If you drive straight to McDonalds, I 'll sing. Then only I will sing!"
"ആഹാ! ഭീഷണിയാണല്ലേ? എന്നാലെന്റെ മോളിപ്പോള്‍ പാടണ്ട!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: